Werkwijze

Tijdens de coaching stem ik altijd af op het kind en wat het kind nodig heeft. De werkwijze is daarom steeds weer anders. Wat altijd terugkomt is de oplossingsgerichte benadering. Ik spreek liever niet over problemen, maar zoek naar oplossingen.

Intake

Op het moment dat u via de mail of telefonisch contact heeft gezocht bespreken we of ik iets voor uw kind kan betekenen. Als dat zo is plannen we een intakegesprek. Van tevoren vult u een vragenlijst in, waar we tijdens de intake dieper op ingaan. Daarna kijken we of we het traject verder aangaan.

Coaching

De coaching start met een sessie met het kind. Hoe deze sessie eruitziet is afhankelijk van de hulpvraag en hoeveel sessies nodig zijn is afhankelijk van het verloop van deze sessies. Tijdens de coaching betrek ik het gezin bij het traject. Deze coaching sessies vinden plaats in de praktijk van Kindercoaching Christel Bouwman.

Evaluatie

Er wordt afgesloten met een evaluatiegesprek, waarin we bespreken wat het effect is geweest van de coaching sessies. Gedurende de coaching kan, indien nodig, ook een tussenevaluatiegesprek worden gepland.

Voor het maken van een afspraak
of als U meer informatie wilt
kunt u hier contact opnemen

Klik hier